November 2020

Violas förvandling till arbetsbåt är nu långt gånget. Kran är monterad och däcket är rensat för att ge plats åt diverse gods. Säsongen ser ut att fortsätta ett tag till pga det milda och blåsiga vädret. En Coronaanpassad miljö ute i det fria är på gång. Nästa större förvandling blir att bygga ut hytten aktrut till förmån för fler passagerare inne i skydd för väta, vind och kyla samt montera stödben för fixering av Viola vid t ex kranarbeten.

Viola i Hölick

Augusti 2020

Viola är en fiskebåt som byggdes 1982 i Grönhögen på södra Öland. Nu ska Viola genomgå en förvandling till arbetsbåt. Senaste åten har Viola legat i Nynäshamn där resan till Luleå startade. Bilden är tagen i Hölick under resan och visar Viola som hon såg ut som fiskebåt.