Välkommen!

Junköns Alltjänst är ett enmansföretag med fokus på skärgården med utgångspunkt från Junkön och Lövskär i Luleå skärgård.

Då jag nu ska jobba som anställd kommer jag att ha begränsade möjligheter att utföra jobb i Junköns Alltjänsts regi.

Tjänster


Arbetsbåten Viola

Viola är utrustad med kran i fören som når ca 5 meter från relingen. På däck finns det gott om utrymme för diverse gods. Hytten har ca 6 sittplatser i styrhytt samt ca 4 sittplatser nere i kabyss. Uppdrag som bl a stenplockning, tyngre lyft, transporter, bogsering, lättare isbrytning, m m kan utföras.  

Framtiden får visa vad alla arbetsområden blir och mer finns att läsa om Viola på sidan Viola.

Begränsningen Viola har är att minst 1,6 meters vattendjup finns för att gå fri från botten.


Trädfällning

Utför trädfällning enligt önskemål.


Ammunition

Innehar tillstånd att handladda ammunition för överlåtelse (försäljning).

Se mer på sidan Handladdning.

Behörigheter:

Fartygsbefäl klass 8

Maskinbefäl klass 8

Motorsåg A+B


Aktuella priser


Trädfällning uppdaterat 2021-03-01

Fällning av träd <35 cm och som inte kräver extraarbete pga närliggande hus, elledningar, m m 800 kr/träd inkl moms (med RUT-avdrag 450 kr inkl moms).

Träd >35 cm och som kräver extraarbete pga närliggande hus, elledningar, m m pris enligt överenskommelse.

Tillkommande arbetskostnad t ex kvistning, kapning, ihopdragning av ris/stam 500 kr/tim inkl moms (med RUT-avdrag 250 kr inkl moms).

Bortforsling av ris/stam 500 kr/tim inkl moms (RUT-avdrag ej möjligt).

Tillkommande kostnader för transporter t ex resa till och från fällningsstället, bortforsling, m m enligt överenskommelse.