Handladdning av ammunition

För närvarande har jag verktyg till kalibrarna 6,5x55, 308W och 30-06. Vid förfrågan om annan kaliber kan verktyg införskaffas med viss leveranstid.

Antingen har du ett färdigt önskemål på ingående komponenter och laddata eller så laddar jag ammunition enligt önskemål.

För bästa möjliga precision med just ditt vapen och ändamål kan jag prova fram bästa laddata. 

Jag provskjuter alltid ammunitionen jag överlåter vilket innebär att jag behöver låna vapnet ammunitionen är avsett för. Antingen är du med vid provskjutning eller så gör jag ett skriftligt lån och utför detta på egen hand.

Mer information och priser kommer framöver.

Bättre precision

För att uppnå bästa möjliga precision med just ditt vapen spelar ett antal parametrar in.

  1. Vapen
  2. Optik
  3. Ändamål
  4. Skytt
  5. Omständigheter
  6. Ammunition

Jag behöver göra ett skriftligt lån för att inspektera och provskjuta vapnet innan jag tar fram ett förslag på testammunition. Sedan laddar jag och provskjuter testammunitionen och utvärderar vilken laddning som passar bäst.

Priser

Kommer framöver.